گشتاک ( گروه صنعتی شیرمست) (سهامی خاص)
مدیر عامل: علی شیرمست
(ایمیل www ندارد!)