نوین پلیمر مهر ماندگار
مدیر عامل: علی جمعه نژاد
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: نوین پلیمر مهر ماندگار
مدیر عامل: علی جمعه نژاد
شماره ثبت: 51927
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 05132653223
نمابر: 05132653223

اطلاعات بیشتر...