البرز صنعت (شخص حقیقی)
مدیر عامل: ابراهیم رفیعی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: البرز صنعت
مدیر عامل: ابراهیم رفیعی
شماره ثبت: 1443
سال تاسیس: 1375
تلفن تماس: 02634343564
نمابر:

اطلاعات بیشتر...