خانم سمانه صفری (شخص حقیقی)
مدیر عامل: سمانه صفری
(ایمیل www ندارد!)