اکما صنعت شخم
مدیر عامل: سعید افقری
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: اکما صنعت شخم
مدیر عامل: سعید افقری
شماره ثبت: 31189
سال تاسیس: 1386
تلفن تماس: 03135670862-03135670456
نمابر: 03135671225-6

اطلاعات بیشتر...