سیبک بختیار
مدیر عامل: عباس بختيار
(ایمیل www ندارد!)