گروه صنعتی اسکندری
مدیر عامل: رضا اسکندری
(ایمیل www ندارد!)