قالب سازی لوازم کشاورزی غفوری (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهدی غفوری
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: قالب سازی لوازم کشاورزی غفوری
مدیر عامل: مهدی غفوری
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1382
تلفن تماس: 09181117865
نمابر:

اطلاعات بیشتر...