اگری پارس (سهامی خاص)
مدیر عامل: کاظم داعی
(ایمیل www ندارد!)