شرکت صنایع ممتازان (سهامی خاص)
مدیر عامل: حسین شهسواری
(ایمیل www ندارد!)