سبزینه گستر کویر پیمایش
مدیر عامل: فرهاد احمدی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: سبزینه گستر کویر پیمایش
مدیر عامل: فرهاد احمدی
شماره ثبت: 26335
سال تاسیس: 1387
تلفن تماس: 07132231572-07132231573
نمابر: 02136619453 - 07132241641

اطلاعات بیشتر...