گروه صنعتی دزفول ماشین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: محمد گلخواه
(ایمیل www ندارد!)