سمپاش صنعت خضری (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهدی خضری
(ایمیل www ندارد!)