فلاوردشت سپاهان
مدیر عامل: علي اكبر قاسمي فلاورجاني
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: فلاوردشت سپاهان
مدیر عامل: علي اكبر قاسمي فلاورجاني
شماره ثبت: 1393
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 03137528153
نمابر: 03137528164

اطلاعات بیشتر...