(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: کلینیک گیاهپزشکی و خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی ماندگار
مدیر عامل: زهره توکل طلب
شماره ثبت: 523114
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 08132645300-09183154737
نمابر:

اطلاعات بیشتر...