طوس فدک (سهامی خاص)
مدیر عامل: جعفر معصومین
(ایمیل www ندارد!)