خیام کود برتر نیشابور (تعاونی)
مدیر عامل: رضاشایان آذر
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خیام کود برتر نیشابور
مدیر عامل: رضاشایان آذر
شماره ثبت: 5094
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 05142232356
نمابر:

اطلاعات بیشتر...