پمپ آب حسینی
مدیر عامل: سعید حسینی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: پمپ آب حسینی
مدیر عامل: سعید حسینی
شماره ثبت: 1350
سال تاسیس: 1350
تلفن تماس: 02144981361
نمابر: 02144981215

اطلاعات بیشتر...