تلما کشت پارس (سهامی خاص)
مدیر عامل: عبدالرضا گلفرخانی سفید
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: تلما کشت پارس
مدیر عامل: عبدالرضا گلفرخانی سفید
شماره ثبت: 0466667676
سال تاسیس: 1389
تلفن تماس: 05138447424
نمابر:

اطلاعات بیشتر...