قافلان ماشین احسان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: امیر عطایی
(ایمیل www ندارد!)