گروه بین المللی مبتکران بذر
مدیر عامل: کاملیا بنی جمالی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: گروه بین المللی مبتکران بذر
مدیر عامل: کاملیا بنی جمالی
شماره ثبت: 428383
سال تاسیس: 1391
تلفن تماس: 02177633797-02177633798
نمابر: 02177603931

اطلاعات بیشتر...