آتیلا صنعت اندیشه (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمد تقی بهرام نیا
(ایمیل www ندارد!)