پارس پلیمر تهران (سهامی خاص)
مدیر عامل: كمال علاسوند
(ایمیل www ندارد!)