رنجبران لیان ماشین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: نغمه یزدی پور
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: رنجبران لیان ماشین
مدیر عامل: نغمه یزدی پور
شماره ثبت: 456129
سال تاسیس: 1385
تلفن تماس: 02166920857
نمابر: 02166920761

اطلاعات بیشتر...