ادوات کشاورزی و باغبانی آکاتولز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: علی آهنگری
(ایمیل www ندارد!)