شرکت ایمن پالیز مهار (سهامی خاص)
مدیر عامل: مهدی علیزاده
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت ایمن پالیز مهار
مدیر عامل: مهدی علیزاده
شماره ثبت: 2206
سال تاسیس: 1389
تلفن تماس: 02832248595
نمابر: 02832248596

اطلاعات بیشتر...