بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان (سهامی خاص) (سهامی خاص)
مدیر عامل: عیسی ملائی بکتاش
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان (سهامی خاص)
مدیر عامل: عیسی ملائی بکتاش
شماره ثبت: 3645
سال تاسیس: 1397
تلفن تماس: 04445322225-04445322226
نمابر: 044-45322225

اطلاعات بیشتر...