فید ایران صنعت (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: احسان قدمی - حمیداحمدی
(ایمیل www ندارد!)