آب سهند پاکان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: حسین عسگری
(ایمیل www ندارد!)