بیشه کالا (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهران اوابی
(ایمیل www ندارد!)