سروستان پاک ایرانیان (سهامی خاص)
مدیر عامل:
(ایمیل www ندارد!)