شیمی گل فیض خراسان (تعاونی)
مدیر عامل: فرهادنداف
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شیمی گل فیض خراسان
مدیر عامل: فرهادنداف
شماره ثبت: 336
سال تاسیس: 1392
تلفن تماس: 05156729145-05156722696
نمابر:

اطلاعات بیشتر...