ارگانیک کود (سهامی خاص)
مدیر عامل: علی پورسلیمان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ارگانیک کود
مدیر عامل: علی پورسلیمان
شماره ثبت: 414026
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 09120935611-2144606830
نمابر:

اطلاعات بیشتر...