آسمان ماشین آسیا (سهامی خاص)
مدیر عامل: احسان موحدیان عطار
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: آسمان ماشین آسیا
مدیر عامل: احسان موحدیان عطار
شماره ثبت: 50705
سال تاسیس: 1360
تلفن تماس: 09912703520-03132245571
نمابر: 03132245574

اطلاعات بیشتر...