سبز آرنگ مرکزی (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: پیام الهی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: سبز آرنگ مرکزی
مدیر عامل: پیام الهی
شماره ثبت: 6025
سال تاسیس: 1384
تلفن تماس: 02144428789 - 02144896334
نمابر:

اطلاعات بیشتر...