هیدرو کشت (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسین احمدی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: هیدرو کشت
مدیر عامل: حسین احمدی
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1370
تلفن تماس: 02133465941
نمابر: 33465941

اطلاعات بیشتر...