جهان دروگر (شخص حقیقی)
مدیر عامل: احد غلامی نژاد
(ایمیل www ندارد!)