تلما کشت پارس (سهامی خاص)
مدیر عامل: عبدالرضا گلفرخانی سفید
(ایمیل www ندارد!)