آرنا توسعه (سهامی خاص)
مدیر عامل: هادی جاویدی
(ایمیل www ندارد!)