ساران کود (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سعید بلندسران
(ایمیل www ندارد!)