پایاسیستم مرو (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مجید مددی یان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: پایاسیستم مرو
مدیر عامل: مجید مددی یان
شماره ثبت: 599947
سال تاسیس: 1375
تلفن تماس: 05138448448
نمابر: 05138448449

اطلاعات بیشتر...