پرشین کشاورز پیشرو (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: نیما خدا پرست
(ایمیل www ندارد!)