کیمیا سبزآور
مدیر عامل: سینا احمدیه راد
(ایمیل www ندارد!)