کاوش کشاورز رفسنجان (شخص حقیقی)
مدیر عامل: محمد مهدی نژادحکم الله
(ایمیل www ندارد!)