الوند مکش
مدیر عامل: محمد رضا رحمانی
(ایمیل www ندارد!)