شیلنگ و لوله خوزستان (سهامی خاص)
مدیر عامل: عباس مددی
(ایمیل www ندارد!)