تینا صنعت (سهامی خاص)
مدیر عامل: مرتضی خباز
(ایمیل www ندارد!)