بهکو (سهامی خاص)
مدیر عامل: معصومه نیکپور
(ایمیل www ندارد!)