طلا کشت گلشن نقش جهان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مصطفی معینی
(ایمیل www ندارد!)