بهمن پارس پردیس (شخص حقیقی)
مدیر عامل: احمد نعمتی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بهمن پارس پردیس
مدیر عامل: احمد نعمتی
شماره ثبت: 10/89/501
سال تاسیس: 1386
تلفن تماس: 05137660063_05137650861_05137675538
نمابر:

اطلاعات بیشتر...